เปิดเกณฑ์เยียวยาน้ำท่วมภาคใต้เบื้องต้น เสียชีวิตจ่ายแค่ 5 หมื่น

น้ำท่วมภาคใต้

         เปิดเกณฑ์ช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ เบื้องต้นเยียวยาผู้เสียชีวิตคนละ 5 หมื่นบาท เยียวยาตามทรัพย์สินที่เสียหายจริง ขณะที่ปัญหาสต็อกสินค้า เชื้อเพลิง ระบบไฟฟ้า ยังไม่พบปัญหา

         จากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ ส่งผลให้มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนกันจำนวนมาก ล่าสุด (7 มกราคม 2560) หน่วยงานต่าง ๆ จึงเร่งดำเนินการเพื่อช่วยเหลือและเยียวผู้ประสบภัย

         ทั้งนี้นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงขั้นตอนการช่วยเหลือและเยียวยาว่า เบื้องต้นจะแบ่งการช่วยเหลือเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่

         1. การจ่ายให้ผู้ประสบภัยที่เสียชีวิตคนละ 5 หมื่นบาท

         2. เยียวยากรณีที่ทรัพย์สินเสียหายตามข้อเท็จจริง เช่น ค่าซ่อมบ้านทั้งหมดหรือบางส่วน, ค่าเครื่องอุปโภคบริโภค, ยารักษาโรค, เครื่องมือประกอบอาชีพหรือเครื่องใช้อื่น ๆ ที่จำเป็นแก่ครอบครัวผู้ประสบภัย ซึ่งการจ่ายเงินช่วยเหลือนี้ต้องไม่ซ้ำซ้อนกับส่วนราชการอื่น

         3. กรณีเร่งด่วน สามารถอนุมัติงบประมาณช่วยเหลือได้ทันทีจำนวน 5 ล้านบาท


น้ำท่วมนครศรีธรรมราช

         ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่า คาดว่าหลังจากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเดินทางกลับจากการลงพื้นที่ภาคใต้ จะมีการหารือนอกรอบถึงมาตรการช่วยเหลือต่าง ๆ ที่ว่ามานี้จะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในวันที่ 10 มกราคมนี้ เพื่อเห็นชอบอนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเร็ว

         ด้าน นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า ระดับน้ำในหลายอำเภอเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว เช่น อ.นาโยง และ อ.รัษฎา และมีบางพื้นที่ที่ระดับน้ำเพิ่มขึ้นคือ อ.ห้วยยอด, อ.วังวิเศษ และที่ราบลุ่มแม่น้ำตรัง เช่น ต.นาท่ามเหนือ, ต.นาท่ามใต้, ต.หนองตรุด, ต.นาตาล่วง, ต.บางรัก, อ.เมืองตรัง, อ.วังวิเศษ และ อ.กันตัง ซึ่งแนวทางการช่วยเหลือเบื้องต้น ได้มีการแจกน้ำดื่มและถุงยังชีพเข้าช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนแล้วกว่า 1 หมื่นชุด พร้อมทั้งจะเร่งนำเงินทดรองราชการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 50 ล้านบาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

         ขณะที่ พล.อ. ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้สั่งทุกหน่วยงานของกระทรวงทั้งจากส่วนกลาง และภูมิภาคเร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง, สวนยางพารา, ปลูกไม้ผล, ไม้ยืนต้น และปศุสัตว์ พร้อมกับให้หน่วยงานในพื้นที่ประเมินความเสียหายด้านการเกษตรเพื่อช่วยเหลือเฉพาะหน้า พร้อมทั้งนำเสบียง, เครื่องจักรจากส่วนกลางลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือ และนำรถช่วยขนย้ายสัตว์ไปยังที่ปลอดภัย

น้ำท่วมนครศรีธรรมราช

         นอกจากนี้ยังมีการช่วยเหลือในด้านอื่น ๆ ดังนี้

         - ด้านการขนส่งคมนาคม นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน กล่าวว่า หลังจากน้ำได้เข้าท่วมรันเวย์ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ทำให้ต้องมีการปิดบริการเพื่อความปลอดภัย ซึ่งได้มีการประสานไปยังสายการบินเพื่อให้ส่งผู้โดยสารไปยังสนามบินใกล้เคียงที่ยังสามารถให้บริการได้ตามปกติ เช่น ที่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี

         สำหรับเส้นทางรถไฟสายใต้ จะมีการเปิดเดินรถถึงสถานีรถไฟชุมพรเพียง 4 ขบวนเท่านั้น เนื่องจากมีรถดับ จากน้ำท่วมสูง

         ส่วนการเดินทางทางรถยนต์ กรมทางหลวงระบุว่า เส้นทางสายหลักที่จะเดินทางสู่ภาคใต้ มีสภาวะน้ำท่วมใน 2 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช จำนวน 7 เส้นทาง ระดับน้ำสูง 50-100 เซนติเมตร และ จ.สุราษฎร์ธานี ทางหลวง 41 สวนสมบูรณ์-เกาะมุก กม.106 คอสะพานขาดอยู่ระหว่างการทอดสะพานเบลีย์ และพื้นที่ทางรอบเกาะสมุยการจราจรผ่านไม่ได้ 6 จุด ในทางหลวงหมายเลข 4169

น้ำท่วมนครศรีธรรมราช

         - ด้านการอุปโภคบริโภค นายสัญญวิทย์ เศรษฐโภคิน นายกสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย กล่าวว่า ยังไม่มีปัญหาการขาดแคลนสินค้า แต่ยังมีบางพื้นที่ที่รถขนส่งไม่อาจเข้าถึง ซึ่งหากปริมาณน้ำท่วมยังเพิ่มขึ้นและมีระยะเวลานานออกไปอีก 5-7 วัน ก็อาจจะได้รับผลกระทบ เนื่องจากสต็อกสินค้าบางอย่างเริ่มทยอยหมดลง

         - ด้านเชื้อเพลิงและไฟฟ้า พล.อ. อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า หลังจากมีการหารือกับ บริษัท ปตท. พบว่า ยังไม่ส่งผลกระทบการขาดแคลนน้ำมัน หากระดับลดลงก็สามารถเปิดบริการตามปกติ และยังไม่พบปัญหาด้านระบบไฟฟ้าแต่อย่างใด

อัพเดทสถานการณ์ ข่าวน้ำท่วมภาคใต้ ทั้งหมด


ภาพจาก เฟซบุ๊ก || ประเทศคอน ||, ทวิตเตอร์ @baitoey_kn, @Pacharapapon
อ่านรายละเอียเพิ่มเติมจาก

คิดอย่างไรกับกระทู้นี้ แชร์ความเห็นของคุณกันเลย