สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานอาหาร-หญ้าแห้ง ช่วยสัตว์ในพื้นที่น้ำท่วมภาคใต้
          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานหญ้าแห้ง-อาหารสัตว์ ช่วยเหลือสัตว์ในพื้นที่น้ำท่วมภาคใต้
         
          จากสถานการณ์น้ำท่วมที่ภาคใต้ในขณะนี้ นอกจากพี่น้องชาวไทยต่างพร้อมใจกันแสดงความเป็นห่วง รวมถึงส่งแรงใจและความช่วยเหลือไปยังพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนแล้ว หลายคนยังห่วงใยเกี่ยวกับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมด้วย อย่างเช่นเรื่องการปศุสัตว์ ที่อาจจะขาดแคลนอาหารและหญ้าแห้งในการเลี้ยงสัตว์อยู่ขณะนี้         ล่าสุด (10 มกราคม 2560) มีรายงานว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานหญ้าแห้งรวมถึงอาหารสัตว์ จากโครงการศึกษาพัฒนาการผลิตอาหารสัตว์ตามพระราชดำริ จำนวน 40,000 กิโลกรัม เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมภาคใต้ใน 3 จังหวัด ได้แก่ สงขลา พัทลุง และสุราษฎร์ธานี

          ขณะที่ทางกรมปศุสัตว์ ได้ปล่อยขบวนรถบรรทุกหญ้าแห้ง อาหารสัตว์พระราชทาน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อไปช่วยเหลือสัตว์ในพื้นที่น้ำท่วม จ.สุราษฎร์ธานี เป็นที่เรียบร้อยแล้วคิดอย่างไรกับกระทู้นี้ แชร์ความเห็นของคุณกันเลย