ทส. ช่วยเหยื่อน้ำท่วมต่อเนื่อง-ฟื้นฟูพื้นที่น้ำลด

ทส. ช่วยเหยื่อน้ำท่วม

            ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีข้อสั่งการและกำชับให้หน่วยงานราชการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนจากอุทกภัยอย่างเต็มกำลังความสามารถและต่อเนื่องนั้น

            ความคืบหน้า ล่าสุดโฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) แถลงว่า ทส. โดยพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. และคณะผู้บริหาร ทส. ได้สั่งการและมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด ทส. ที่อยู่ในพื้นที่ ได้แก่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ (สบอ.), สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ (สจป.), สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต (สทบ.), สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค (สทภ.) รวมทั้งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค(สสภ.) ออกไปให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากการประสบอุทกภัยมาโดยตลอด ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2560 มีผลความช่วยเหลือ โดยสรุปดังนี้

ทส. ช่วยเหยื่อน้ำท่วม

            1. ทส. โดยข้าราชการ-ลูกจ้าง ได้ร่วมกันบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในงาน "ประชารัฐร่วมใจ ใต้ร่มพระบารมี" โดย รมว.ทส. มอบผ่านท่านนายกรัฐมนตรี เป็นเงินจำนวน 1,299,999 บาท เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ ทำเนียบรัฐบาล

            2. จัดกำลังพล 2,219 คน ยานพาหนะ (รถยนต์ รถบรรทุก รถเครน) จำนวน 86 คัน เรือท้องแบน 8 ลำ และเครื่องสูบน้ำ 8 เครื่อง สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ร่วมกับทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในแต่ละพื้นที่
 
            3. กรอกทรายใส่ถุง พร้อมกับก่อผนังกระสอบทรายเพื่อกั้นมิให้น้ำทะลักเข้าจุดเสี่ยง และบางพื้นที่เจ้าหน้าที่ได้โยนอีเอ็มบอล จำนวน 500 ลูก
   
            4. กรมอุทยานฯ, กรมป่าไม้ มอบน้ำดื่มกว่า 164,320 ขวด, ข้าวกล่อง 12,375 กล่อง เครื่องใช้และอาหารแห้งกว่า 12,747 ชุด ยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 2,754 ชุด และเสื้อผ้า/อื่น ๆ 310 ชุด

            5. กรมทรัพยากรน้ำ และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้จัดส่งรถผลิตน้ำสะอาดและภาชนะบรรจุน้ำแจกจ่ายให้ประชาชนกว่า 777,589 ลิตร พร้อมทั้งนำแท็งก์บรรจุน้ำสะอาด ขนาด 2,000 ลิตร ติดตั้งที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค

            6. สำหรับพื้นที่ที่น้ำลดแล้ว ได้ช่วยขนย้ายสิ่งของ ทำความสะอาดบ้านเรือน สถานที่ราชการ และเก็บขยะ ทำความสะอาดถนน

            7. ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัย และสำรวจพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันที
  
            "นอกจากนี้ คณะผู้บริหาร ทส. ได้กำชับทุกหน่วยงานในพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ เต็มกำลัง และเตรียมความพร้อมดำเนินการช่วยเหลือประชาชนหลังจากน้ำลดด้วย โดยเฉพาะการจัดการขยะตกค้างและน้ำเสีย การเป่าล้างบ่อน้ำบาดาลที่ถูกน้ำท่วม พร้อมทั้งรายงานผลให้ทราบทุกวันต่อไป" โฆษก ทส. กล่าว

ทส. ช่วยเหยื่อน้ำท่วม

ทส. ช่วยเหยื่อน้ำท่วม

ทส. ช่วยเหยื่อน้ำท่วมคิดอย่างไรกับกระทู้นี้ แชร์ความเห็นของคุณกันเลย