สสส.เปิดเว็บ Doctor Me หมอดีในมือคุณ ช่วยน้ำท่วมเปิดเว็บไซต์ดูแลสุขภาพภาวะวิกฤติด้วยตัวเอง (ไทยโพสต์)
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก doctorme.in.th

          สสส.ส่ง "Doctor Me" หมอดีในมือคุณ ช่วยน้ำท่วม บริการข้อมูลดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธีในภาวะน้ำท่วมผ่าน mobile web เปิดเข้าดูฟรี แยกกลุ่มโรคชัดเจน อ่านง่าย พร้อมวิธีปฐมพยาบาล หวังลดป่วย-ตายในภาวะวิกฤติ

          นายไกลก้อง ไวทยาการ รองผู้อำนวยการสถาบัน Change Fusion กล่าวว่า จากสถานการณ์อุทกภัยในปีนี้ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในวงกว้าง พบว่ามีประชาชนเจ็บป่วยจากโรคที่มากับน้ำตามรายงานของกระทรวงสาธารณสุขแล้วกว่า 9 แสนราย โรคที่พบมากที่สุด คือ น้ำกัดเท้า ประมาณ 70% และพบโรคเครียด ท้องเสีย อาหารเป็นพิษ ตาแดง และการเสียชีวิตจากไฟดูดด้วย

          ซึ่งในภาวะน้ำท่วมทำให้โรงพยาบาลหลายแห่งต้องหยุดให้บริการ อีกทั้งการเดินทางยังเป็นไปอย่างยากลำบาก ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเร่งให้ความรู้เรื่องการดูแลร่างกายและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในกรณีการเจ็บป่วยต่าง ๆ โดยเฉพาะความเจ็บป่วยจากผลกระทบน้ำท่วม ซึ่งที่ผ่านมา สสส. และเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ ได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นสุขภาพ "Doctor Me" จากเดิมใช้บริการได้เฉพาะผู้ใช้ iPhone, iPod Touch หรือ iPad พัฒนาโปรแกรมในรูปแบบ mobile web รองรับผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ทุกยี่ห้อที่สามารถเปิดใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ โดยเข้าชมได้ทาง infoaid.org เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ข้อมูลพื้นฐานเรื่องการดูแลตัวเอง เพื่อปฐมพยาบาลตนเองอย่างง่าย ๆ และสามารถแบ่งปันความรู้ดังกล่าวผ่านทาง social network อาทิ Facebook และ Twitter ให้ผู้อื่นสามารถนำไปใช้ดูแลตนเองได้

          นายไกลก้องกล่าวว่า ชุดข้อมูลดังกล่าวที่รวบรวมขึ้นได้จำแนกตามกลุ่มโรคและอาการที่พบบ่อยในช่วงน้ำท่วม สามารถค้นหาข้อมูลได้ง่าย แบ่งเป็นกลุ่มโรค เช่น กลุ่มโรคทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจ โรคผิวหนัง โรคที่เกิดจากยุง โรคที่เกิดจากหนู เพื่อจำแนกอาการและบอกวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เช่น จมน้ำหรือตกน้ำ การกู้ชีพหรือการฟื้นชีวิต หมดสติ ไม่รู้สึกตัว ไฟฟ้าชอร์ต การห้ามเลือด แผลสดทั่วไป แผลถลอก แผลตื้น หรือแผลมีดบาด (เลือดออกไม่มาก) แผลงูพิษกัด แผลแมลงกัดต่อย (ผึ้ง แตน ต่อ ตะขาบ แมงมุม แมงป่อง) เพื่อให้ประชาชนสามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างง่าย ๆ และบรรเทาอาการของโรคในระยะแรกอย่างถูกต้อง

          "อาการบางอย่างหากสามารถดูแลตนเองได้อย่างรวดเร็วและถูกวิธี ก็สามารถช่วยให้ไม่ลุกลามบานปลาย ซึ่งในภาวะเช่นนี้ การขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยแพทย์ พยาบาล อาจล่าช้ากว่าปกติ หากประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยมีข้อมูลความรู้ในการช่วยเหลือตนเองก็จะช่วยลดอาการบาดเจ็บหรือเหตุที่จะทำให้เสียชีวิตได้" นายไกลก้องกล่าว

          สำหรับเว็บไซต์ดังกล่าว บอกวิธีปฐมพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ อย่างง่าย ๆ เช่น ไฟชอร์ตให้รีบปิดสวิตช์ไฟทันทีถ้าทำได้ ถ้าไม่สามารถปิดสวิตช์ไฟได้ ห้ามใช้มือจับต้องคนที่กำลังถูกไฟชอร์ต ให้ยืนในที่แห้งแล้วใช้สิ่งที่ไม่นำไฟฟ้า (เช่น ไม้ เก้าอี้ไม้) เขี่ยตัวผู้ป่วยออกจากสายไฟ หรือเขี่ยสายไฟออกจากผู้ป่วย เมื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกมาได้แล้วให้ผู้ป่วยนอนหงาย ถ้าหยุดหายใจให้เป่าปากช่วยหายใจ ถ้าไม่หายใจและไม่กระดุกกระดิกเลย หรือคลำชีพจรไม่ได้ ให้นวดหัวใจแล้วรีบนำส่งโรงพยาบาล

          กรณีคนจมน้ำหรือตกน้ำ ให้ช่วยผู้จมน้ำขึ้นจากน้ำโดยเร็วที่สุด ถ้าแน่ใจว่า "ช่วยเป็น" และตนเองไม่จมน้ำไปด้วย ถ้าผู้ป่วยยังรู้สติดีและหายใจได้ดี ให้ผู้ป่วยนอนราบกับพื้น เช็ดตัวให้แห้ง ให้ความอบอุ่น ถ้าผู้ป่วยรู้สึกตัว แต่ไอและอาเจียน ให้ผู้ป่วยนอนตะแคงควํ่า เพื่อให้อาเจียนและเสมหะไหลออกได้ง่าย เช็ดตัวให้แห้งและให้ความอบอุ่น ถ้าผู้ป่วยหมดสติรีบช่วยหายใจโดยวิธีเป่าปาก ถ้าเป่าไม่เข้า (เป่าแล้วหน้าอกไม่ขยาย) ให้อัดท้องในท่านอนหงาย หรือให้จับนอนควํ่าพาดตักหรือเข่าให้หัวทิ่มแล้วตบหลัง แล้วเป่าปากใหม่ กรณีผู้ป่วยหมดสติ ไม่หายใจ และไม่กระดุกกระดิกเลย (หรือคลำชีพจรที่คอไม่ได้) ให้ช่วยคืนชีพโดยการเป่าปากและนวดหัวใจ แล้วรีบนำส่งโรงพยาบาล


ขอขอบคุณข้อมูลจาก

คิดอย่างไรกับกระทู้นี้ แชร์ความเห็นของคุณกันเลย