กยศ.ช่วยน้ำท่วม ผ่อนผันหนี้ 2 ปี ขยายเวลากู้ถึง 31 ธ.ค.
เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

         จากเหตุการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของประเทศไทยนั้น ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากต่างเดือดร้อน ทางกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้กู้ที่ครบกำหนดชำระเงินกู้ยืม ด้วยการผ่อนผันหนี้ผู้กู้ ในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมเป็นเวลา 2 ปี โดยเบื้องต้นผู้กู้ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยหรือทำงานในสถานประกอบการในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย

         ส่วนผู้กู้รายใหม่ ในภาคเรียนที่ 1 ทาง กยศ.จะขยายเวลาให้สถานศึกษาได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้กู้ใหม่ ตั้งแต่ขั้นตอนบันทึกกรอบวงเงิน และประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิการกู้ยืม  จากเดิมวันที่ 15 พฤศจิกายน ขยายเวลาเป็นวันที่ 31 ธันวาคมนี้

        สำหรับภาคเรียนที่ 2 นั้น ในส่วนของการตรวจสอบและยืนยันใบลงทะเบียนกู้ยืมของสถานศึกษานั้น จากเดิมต้องตรวจสอบให้แล้วเสร็จวันที่ 31 ธันวาคม ขณะนี้ได้ขยายเป็นวันที่ 31 ม.ค. 2555

        ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.studentloan.ktb.co.th  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ E-mail: gsl@ktb.co.th  หรือ  ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 1551 หรือ งาน Help Desk โทร. 0-2208-8699, หรือ ศูนย์สายใจ กยศ. 0-2610-4888


รายละเอียดเกี่ยวกับการผ่อนผันหนี้ กยศ.

          ทาง กยศ. ผ่อนผันให้เฉพาะเบี้ยปรับเท่านั้น(ไม่คิดค่าปรับ) โดยผู้กู้ยังต้องชำระเงินต้นตามปกติอยู่ โดยต้องไปทำเรื่องขอผ่อนผันกับทาง กยศ.ก่อน (ผ่อนผันได้ 4 ครั้ง ๆ ละ 6 เดือน)

          ใช้หลักฐานดังนี้ 1.แบบฟอร์ม 202,203 /2.สำเนาบัตรประชาชนของข้าราชการระดับ 5 ขึ้นไป /3.ทะเบียนบ้าน /4.บัตรประชาชน

          นำหลักฐานทั้งหมดไปยื่นที่ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ชั้น 16 อาคาร 2 เลขที่ 63 ซอยทวีมิตร ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กทม. 10310

          ขยายเวลากู้ เทอม 2 ปี 2554 ถึง 31 ธันวาคม 2554

          โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 202,203 หรือติดตามรายละเอียดได้ที่  studentloan.or.th

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-2610-4888 ,โทรสาร 0-2643-1470


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

คิดอย่างไรกับกระทู้นี้ แชร์ความเห็นของคุณกันเลย