ปภ. เตือน อันตรายจากไฟฟ้าหลังน้ำลด

ปภ.เตือนอันตรายจากไฟฟ้าหลังน้ำลด (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

           กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เตือนอันตรายจากไฟฟ้าหลังน้ำลด ผู้ประสบภัยที่กลับเข้าไปในบ้าน ควรตรวจสอบว่าภายในบ้านไม่มีกระแสไฟฟ้ารั่วไหล หากไม่แน่ใจควรสวมถุงมือยางชนิดหนา หรือใช้ผ้าแห้งหนาพันมือ รวมถึงสวมรองเท้าบู๊ตยางที่ไม่มีรูรั่ว เพื่อจะได้เข้าไปตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านได้อย่างปลอดภัย ห้ามนำอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม มาใช้งานโดยเด็ดขาด เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร ทำให้เกิดเพลิงไหม้และไฟฟ้าดูด  

           นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวเตือนอันตรายจากไฟฟ้าหลังน้ำลด ผู้ประสบภัยที่กลับเข้าไปในบ้านควรตรวจสอบว่าภายในบ้านไม่มีกระแสไฟฟ้ารั่วไหล และได้ทำการตัดกระแสไฟฟ้าหรือปลดวงจรไฟฟ้า ที่อยู่ชั้นล่างหรือบริเวณที่น้ำท่วมถึงแล้ว หากไม่แน่ใจห้ามสัมผัสถูกวัตถุโลหะทุกชนิดที่เป็นสื่อนำไฟฟ้า เช่น กลอน ลูกปิดประตู รั้วโลหะ กริ่งหน้าบ้าน ประตูอัตโนมัติ เป็นต้น เพื่อความปลอดภัยควรสวมถุงมือยางชนิดหนาหรือใช้ผ้าแห้งหนาพันมือ รวมถึงสวมรองเท้าบู๊ตยาง ที่ไม่มีรูรั่ว เพื่อจะได้เข้าไปตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านได้อย่างปลอดภัย 

           จากนั้นให้ถอดปลั๊กหรือปลดสวิตช์อุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยู่ชั้นล่าง และได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมออกทั้งหมดเพื่อตัดการจ่ายไฟ และควรทดสอบซ้ำ ด้วยการใช้ไขควงลองไฟเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีกระแสไฟฟ้ารั่วไหล ในการทำความสะอาดบริเวณที่น้ำท่วม ต้องทำหลังจากที่ได้ตัดการจ่ายไฟทั้งหมดแล้วเท่านั้น รวมถึงระมัดระวังไม่ให้อุปกรณ์ไฟฟ้าได้รับความเสียหายมากขึ้น ที่สำคัญ ควรตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยเฉพาะเต้ารับ สวิตช์ไฟ และสายไฟ หากเปียกชื้นหรือได้รับ ความเสียหายจากน้ำท่วม ห้ามใช้งานโดยเด็ดขาด ควรให้ช่างผู้ชำนาญการมาดำเนินการเปลี่ยนใหม่ เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร ทำให้เกิดเพลิงไหม้และไฟฟ้าดูด  ทั้งนี้ หากไม่แน่ใจในความปลอดภัย ควรติดต่อเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มาดำเนินการตรวจสอบแก้ไขต่อไป
ขอขอบคุณข้อมูลจากคิดอย่างไรกับกระทู้นี้ แชร์ความเห็นของคุณกันเลย