สปส. แจ้ง ขยายเวลารับสิทธิ์ทดแทนผู้ว่างงาน

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

           สปส. ขยายเวลารับสิทธิ์ทดแทนกรณีถูกเลิกจ้างงาน จากเดิม 30 วัน ขยายเพิ่มเป็น 60 วัน นับตั้งแต่พื้นที่ที่ประสบภัยกลับสู่ภาวะปกติ

           วันนี้ (24 พฤศจิกายน) นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่ต่าง ๆ หลายจังหวัด ส่งผลให้มีสถานที่ประกอบการหลายแห่งได้รับผลกระทบ และต้องปิดกิจการชั่วคราว ทำให้มีลูกจ้างและแรงงานต่าง ๆ ถูกเลิกจ้างหลายต่อหลายคน โดยแรงงานซึ่งเป็นผู้ประกันตนที่ถูกเลิกจ้างนั้น จะได้รับสิทธิประโยชน์จากกรณีว่างงาน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ว่างงานรีบไปติดต่อยังสำนักงานประกันสังคมจังหวัด หรือเขตพื้นที่ เพื่อขอรับสิทธิเงินทดแทน จำนวนร้อยละ 50 ของค่าจ้าง เป็นเวลา 6 เดือน

           ทั้งนี้ ทาง สปส. ได้ขยายระยะเวลารับประโยชน์ทดแทนให้แก่ผู้ประกันตนที่ทำงานในสถานประกอบการที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม และสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2554  โดยได้ขยายเวลาแจ้งการขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานต่อสำนักจัดหางาน จากเดิมได้กำหนดไว้ 30 วัน ได้ขยายเพิ่มเป็น 60 วัน นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน  ทั้งนี้เมื่อขึ้นทะเบียนแล้ว ผู้ประกันตนสามารถรายงานตัวได้ทางโทรศัพท์ อีกทั้งทาง สปส. ยังได้คงความเป็นผู้ประกันตนออกไปอีก 30 วัน นับตั้งแต่พื้นที่ที่ประสบภัยกลับสู่ภาวะปกติ จากนั้นภายใน 6 เดือน ขอให้ไปสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 โดยจ่ายเงินสมทบเดือนละ 438 บาท เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ
   
          สำหรับการยื่นเรื่องขอรับประโยชน์ทดแทนในกรณีอื่น ๆ นั้น ผู้ประกันตนที่อยู่ในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัยนั้น ทาง สปส. ได้กำหนดยื่นเรื่องขอรับประโยชน์ทดแทนในเวลา 1 ปี ซึ่งผู้ประกันตนที่ครบกำหนดยื่นเรื่องระหว่างวันที่ 30 กันยายน -30 พฤศจิกายน 2554 ได้ขยายเวลาให้ยื่นคำร้องเพิ่มไปอีก 30 วัน นับตั้งแต่พื้นที่ที่ประสบภัยกลับสู่ภาวะปกติ

          อย่างไรก็ตาม ผู้ประกันตนสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/เขตพื้นที่ หรือสายด่วนประกันสังคม โทร.1506 บริการตลอด 24 ชั่วโมง


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก


คิดอย่างไรกับกระทู้นี้ แชร์ความเห็นของคุณกันเลย