เตือนซ่อมบ้านหลังน้ำท่วม รื้อหลังคา ฝ้า เพดานเสี่ยงแร่ใยหิน


น้ำท่วมสสส.เตือนซ่อมบ้านหลังน้ำท่วม รื้อหลังคา ฝ้า เพดานเสี่ยงแร่ใยหิน (สสส.)

          สสส.-คคส. เตือนรื้อกระเบื้องมุงหลังคาบ้าน ฝ้า เพดาน กระเบื้องปูพื้นหลังน้ำลด ระวังได้รับแร่ใยหินเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพ พร้อมออกคู่มือให้ความรู้ แนะวิธีป้องกันลดฝุ่นด้วยการทำให้เปียก ใส่หน้ากากที่เหมาะสม แนะเลือกวัสดุใหม่ อย่าลืมดูคำเตือนบนสินค้า

          รศ.ดร วิทยา กุลสมบูรณ์  ผู้จัดการแผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้ความร่วมมือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมที่มีความรุนแรงมากที่สุดในรอบหกสิบปีที่ผ่านมา มีพื้นที่ได้รับผลกระทบเกือบ 60 จังหวัดทั่วประเทศไทย ซึ่งน้ำท่วมใหญ่ในปีนี้ ทำให้บ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายอย่างมาก และหลังจากน้ำลดจะต้องมีการซ่อมแซม สิ่งที่ควรระวังนอกจากเรื่องโรคที่มากับน้ำ ยังต้องให้ความสำคัญกับอุปกรณ์ก่อสร้างต่าง ๆ ที่ต้องซ่อมแซม 

          โดยพบว่า กระเบื้องมุงหลังคา ฝ้า และกระเบื้องปูพื้นจำนวนมาก มีส่วนผสมของแร่ใยหิน หรือ แอสเบสตอส เป็นส่วนประกอบ การรื้อถอนทุบทำลาย และขนย้าย ทำให้ชิ้นส่วนเหล่านั้นแตกกระจาย ทำให้อนุภาคของแร่ใยหินที่อยู่ในวัสดุก่อสร้างฟุ้งกระจายเข้าสู่ปอดได้ ซึ่งเป็นสาเหตุเกิดโรคอันตรายร้ายแรง เช่น มะเร็งปอด มะเร็งเยื่อหุ้มปอด หรือ เมโสเทลิโอมา รวมทั้งสามารถทำให้เกิดโรคผังผืดปอดอักเสบที่เรียกว่า แอสเบสโตซีสได้

          "การรื้อถอน ซ่อมแซมบ้านเรือน อาคารสถานที่ต่างๆ ซึ่งมีวัสดุที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ จำเป็นต้องมีวิธีการป้องกัน เพื่อไม่ให้ผู้รื้อถอนได้รับอันตรายจากแร่ใยหิน หรือ แอสเบสตอส โดยมีมาตรการสำคัญ คือ  

           1.ผู้รื้อถอนต้องสวมใส่หน้ากากป้องกันที่เหมาะสม เพราะละอองจากแร่ใยหินมีขนาดอนุภาคที่เล็กมาก หน้ากากโดยทั่วไปไม่สามาถป้องกันได้เพียงพอ 

           2.ป้องกันไม่ให้เกิดอนุภาคหรือฝุ่นละอองในระหว่างที่มีการรื้อถอน การทุบทำลายหรือ การขนย้าย โดยอาจทำให้วัสดุที่ต้องรื้อถอนเปียกก่อนเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

           และ 3.คัดแยกเศษวัสดุที่มีแร่ใยหินโดยใส่ถุงเฉพาะป้องกันไม่ให้เกิดการแตกหักที่จะทำให้ฟุ้งกระจายเป็นอันตรายและป้องกันไม่ให้มีการนำมาใช้อีก" รศ.ดร.วิทยา กล่าว


          รศ.ดร.วิทยา กล่าวว่า สำหรับการเลือกซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมบ้านเรือน ควรเลือกซื้อวัสดุที่ไม่มีแร่ใยหิน เช่น กระเบื้องหลังคา ฝ้า กระเบื้องปูพื้น ผู้ซื้อดูได้จากการที่กระเบื้องหลังคา ฝ้า กระเบื้องปูพื้น ที่มีแร่ใยหิน โดยจะต้องแสดงคำเตือนบนสินค้าว่า "ระวังอันตราย ผลิตภัณฑ์นี้มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ การได้รับสารนี้เข้าสู่ร่างกาย อาจก่อให้เกิดมะเร็งและโรคปอด" ตามที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ. กำหนดไว้ หากผู้ขายไม่ดำเนินการจะมีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือ จำคุกไม่เกินหกเดือน หรือ ทั้งจำทั้งปรับ  

          สำหรับผู้ผลิต หรือ ผู้นำเข้า หากไม่ดำเนินการจะมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือ จำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ ทั้งจำทั้งปรับ โดยคคส. ได้จัดทำคู่มือให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการรื้อถอนกระเบื้องซีเมนต์มุงหลังคา ฝ้าเพดาน ฝากั้นห้อง กระเบื้องยางปูพื้น ที่มีวัสดุแร่ใยหินเป็นองค์ประกอบ ซึ่งเขียนโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์ ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ที่สนใจและประชาชนที่ต้องการรื้อถอนอาคาร หรือซ่อมแซมบ้านเรือน สามารถดูข้อมูลได้ที่ www.thaihealthconsumer.org/  และhttp://www.noasbestos.org/  

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
คิดอย่างไรกับกระทู้นี้ แชร์ความเห็นของคุณกันเลย