น้ำวังล้นตลิ่งท่วมพื้นที่เกษตร จ.ตาก เสียหายนับพันไร่

น้ำวังล้นตลิ่งท่วมพื้นที่เกษตร จ.ตาก เสียหายนับพันไร่

น้ำวังล้นตลิ่งท่วมพื้นที่เกษตร จ.ตาก เสียหายนับพันไร่

น้ำวังล้นตลิ่งท่วมพื้นที่เกษตร จ.ตาก เสียหายนับพันไร่

น้ำวังล้นตลิ่งท่วมพื้นที่เกษตร จ.ตากนับพันไร่ (ไอเอ็นเอ็น)

          แม่น้ำวัง สูงกว่า 6 เมตร ล้นตลิ่งท่วมพื้นที่การเกษตร 10 หมู่บ้าน จ.ตาก เสียหายนับพันไร่


          ฝนที่ตกหนักต่อเนื่อง ภาคเหนือตอนบน โดยเฉพาะจังหวัดลำปาง กว่า 1 สัปดาห์ ทำให้เขื่อนกิ่วลม ระบายน้ำออกมา และเขื่อนกิ่วคอหมา ซึ่งรองรับน้ำที่ไหลลงสู่แม่น้ำวัง รับน้ำไม่ไหวจนล้นเขื่อนไหลทะลักลงแม่น้ำวังมีระดับน้ำสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมาหลายวัน โดยวันนี้ 11 กันยายน มีระดับสูงกว่า 6 เมตร ได้เอ่อท้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรใน 10 หมู่ บ้านของ ต.ยกกระบัตร ต .วังหมัน  และ ต.วังจันทร์  อ.สามเงา ระดับน้ำสูงกว่า 60 เซนติเมตร ทำให้พื้นที่ นาข้าว ข้าวโพด ฝรั่ง ถั่วเหลือง และกล้วยไข่ เสียหายแล้วนับพันไร่ หลังเกิดเหตุทางองค์การบริหารส่วนตำบล ได้สั่งเจ้าหน้าที่ออกช่วยเหลือและแจ้งเตือนประชาชนให้เก็บสิ่งของมีค่าไว้ในที่ปลอดภัย เนื่องจาก ระดับน้ำในแม่น้ำวัง ยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง สำรวจความเสียหาย เพื่อให้การช่วยเหลือแก่เกษตรกรอย่างเร่งด่วน ขณะที่ เกษตรกรปลูกฝรั่งแป้นสีทอง ตามริมแม่น้ำวังต่างต้องรีบเก็บผลผลิต หนีน้ำอย่างทุลักทุเล แถมยังโดนพ่อค้าคนกลางที่มารับซื้อ กดราคา แต่ต้องจำทนขาย เพราะผลผลิตมาก
คิดอย่างไรกับกระทู้นี้ แชร์ความเห็นของคุณกันเลย