วางกระสอบทรายให้ถูกวิธี บรรเทาปัญหาน้ำท่วมได้ดีกว่าเดิมวางกระสอบทรายให้ถูกวิธี บรรเทาปัญหาน้ำท่วมได้ดีกว่าเดิม


เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก ag.ndsu.edu

           ในช่วงที่เกิดอุทกภัย อุปกรณ์สำคัญอย่าง "กระสอบทราย" กลายเป็นสิ่งที่มีค่าดังทองคำเลยทีเดียว เพราะนอกจากจะเป็นอุปกรณ์ช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมที่หาได้ไม่ยากแล้ว ประสิทธิภาพการใช้งานก็จัดอยู่ในขั้นดี ถ้าเราบรรจุและจัดวางกระสอบทรายอย่างถูกวิธี

           เอ...แล้วเราควรจะจัดวางกระสอบทรายเป็นคันกั้นน้ำอย่างไรไม่ให้ถูกน้ำพัดพังลงมา หรือควรจะบรรจุทรายในถุงมากน้อยแค่ไหน จึงจะเป็นคันกั้นน้ำที่แข็งแกร่งที่สุด วันนี้ กระปุกดอทคอม รวบรวมข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับเรื่องกระสอบทรายมาแชร์ให้รู้กันแล้ว !

วิธีการบรรจุกระสอบทราย 

           การศึกษาวิจัยของ เคนเนธ เฮลเลแวง วิศวกรจากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐนอร์ธ ดาโกต้า สเตท (North Dakota State University) ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ให้ข้อมูลว่า เพื่อให้กระสอบทรายมีความแข็งแกร่งที่สุด ควรเติมทรายเพียงครึ่งหนึ่งของขนาดกระสอบทรายเท่านั้น เพื่อให้ทรายไม่แน่นจนเกินไป จะได้เคลื่อนตัวอยู่ภายในถุงได้ง่าย และสามารถไหลไปอุดช่องว่างต่าง ๆ ได้ดี หากบรรจุทรายมากเกินไป จะทำให้ทรายไหลไปอุดช่องว่างไม่ได้ อาจเกิดช่องให้น้ำรั่วซึมเข้ามาได้ โดยกระสอบทรายควรมีน้ำหนักระหว่าง 15-18 กิโลกรัม เพื่อสะดวกในการขนย้าย

วางกระสอบทรายให้ถูกวิธี บรรเทาปัญหาน้ำท่วมได้ดีกว่าเดิม

           สำหรับการผูกเชือกที่ปากถุงนั้น ให้มัดใกล้ ๆ กับด้านบนถุง แต่ไม่สูงจนเกินไป เพราะอาจจะหลวมทำให้น้ำซึมผ่านเข้ามาได้ง่าย และก็ไม่ควรมัดกระสอบต่ำเกินไป และไปจะทำให้ทรายในถุงแน่นเกินไป ไม่สามารถเคลื่อนย้ายมาปิดช่องว่างได้ทั่วถุง


วิธีวางกระสอบทรายที่ถูกต้อง

           เพื่อไม่ให้เกิดปัญหากระสอบทรายถูกน้ำพัดพังครืนลงมา หรือถุงแตก ถุงรั่ว นี่คือวิธีการวางกระสอบทรายที่ควรจดจำนำไปใช้กัน


ขั้นเตรียมการก่อนวางกระสอบทราย

           ก่อนจะวางกระสอบทราย ต้องเลือกทำเลที่จะวางก่อน ซึ่งต้องหาทำเลที่เราจะสามารถวางแนวกั้นได้สั้นและเตี้ยที่สุด เพื่อช่วยประหยัดกระสอบทราย โดยทำเลที่เหมาะสมในการวางกระสอบทรายคือ ต้องห่างจากสิ่งก่อสร้าง เช่น ผนังตึก ผนังอาคาร ประมาณ 2-5 เมตร เพื่อไม่ให้เกิดแรงจากแนวกระสอบทรายกระทำต่อผนังสิ่งก่อสร้าง นอกจากนี้ เรายังสามารถใช้พื้นที่ว่างเป็นที่วิดน้ำรั่วซึมออกมา หรือเป็นจุดให้เราได้สังเกตการรั่วซึมของคันกั้นน้ำได้

           ที่สำคัญคือ พยายามยึดพื้นดินและคันกั้นน้ำให้ดีที่สุด เพื่อป้องกันน้ำไหล หรือรั่วซึมผ่านใต้แนวคันกั้นน้ำ หากบริเวณนั้นมีสิ่งของที่อาจทำให้กระสอบทรายลื่นไถล ให้ย้ายออกก่อนจะวางกระสอบทราย และห้ามปูแผ่นพลาสติกไว้ใต้กระสอบทรายเด็ดขาด เพราะอาจทำให้กระสอบทรายลื่นไถลลงมาได้

           ทั้งนี้ หากตั้งใจจะวางคันกั้นน้ำสูงกว่า 1 เมตร ให้ถางหน้าดินออก แล้วขุดคูลึกประมาณ 10-15 เซนติเมตร และกว้างประมาณ 45-60 เซนติเมตร หรือลึกประมาณความหนาของกระสอบทราย 1 กระสอบ กว้างเท่ากับกระสอบทราย 2 กระสอบ ตรงแนววางกระสอบทราย เพื่อให้แนวกระสอบทรายและพื้นดินมีความมั่นคงแข็งแรงขึ้น


ขั้นจัดเรียงกระสอบทราย

           หลายคนอาจจะคิดว่าจะเรียงกระสอบทรายอย่างไรก็ได้ คงจะให้ผลเหมือนกัน แต่จริง ๆ แล้ว ถ้าเรียงกระสอบผิดวิธี นอกจากจะป้องกันน้ำท่วมไม่ได้ผลแล้ว หากกระสอบพังลงมาก็ยิ่งทำให้น้ำทะลักเข้าสู่จุดที่กั้นเร็วและรุนแรงขึ้นด้วย ดังนั้น การจัดเรียงกระสอบทรายจึงสำคัญมาก และวิธีจัดวางอย่างถูกต้องก็คือ

           - วางกระสอบทรายในแนวนอน หรือขนานไปกับทิศทางการไหลของน้ำ อย่าวางแนวตั้ง หรือขวางทิศทางการไหลของน้ำ เพราะแรงดันจากน้ำนั้นมีพลังมหาศาลมาก หากวางขวางทางน้ำไหลจะทำให้กระสอบทรายพังลงอย่างง่ายดาย แต่ส่วนที่เป็นปากกระสอบหันไปในทิศทางตรงข้ามกับกระแสน้ำ

วางกระสอบทรายให้ถูกวิธี บรรเทาปัญหาน้ำท่วมได้ดีกว่าเดิม

           - ควรจัดเรียงชั้นกระสอบทรายให้เป็นสามเหลี่ยมพีระมิด เพื่อจะได้รับแรงดันของน้ำได้มากที่สุด โดยส่วนฐานต้องกว้างกว่าความสูง 3 เท่า เช่น หากจะสร้างคันกั้นน้ำสูง 1 เมตร ก็ต้องทำฐานให้กว้าง 3 เมตร คันกั้นน้ำจึงจะแข็งแรงที่สุด และกระสอบทรายควรสูงกว่าระดับน้ำประมาณ 1 ฟุต

วางกระสอบทรายให้ถูกวิธี บรรเทาปัญหาน้ำท่วมได้ดีกว่าเดิม

           - วิธีการวางกระสอบทราย ในชั้นแรก เริ่มจากวางถุงแรกก่อน จากนั้นนำถุงที่สองมาวางทับตรงปากถุงแรกที่ไม่มีทรายบรรจุอยู่ ส่วนถุงต่อ ๆ ไปก็ให้วางทับตรงส่วนปากถุงอื่นที่ไม่มีทรายไปเรื่อย ๆ จัดเรียงเป็นแนวให้เรียบร้อย เมื่อวางเสร็จให้ขึ้นไปเดินบนชั้น เพื่อกดให้แนวกั้นน้ำหนาแน่นและมั่นคง ส่วนชั้นต่อ ๆ ไป ให้วางกระสอบทับรอยต่อของกระสอบชั้นล่างไปเรื่อย ๆ แบบสับหว่างกัน โดยให้ชั้นล่างเหลือพื้นที่โผล่ออกมาประมาณครึ่งกระสอบ พยายามกดให้กระสอบทรายอยู่ติดกันให้มากที่สุด

วางกระสอบทรายให้ถูกวิธี บรรเทาปัญหาน้ำท่วมได้ดีกว่าเดิม

           - หลังจากเรียงกระสอบทรายเรียบร้อยทั้งหมดแล้ว ให้นำแผ่นพลาสติกมาวางคลุมแนวกั้นน้ำอีกชั้น แล้วใช้กระสอบทรายวางทับที่ปลายแผ่นพลาสติกทั้งสองด้านไว้ด้วย แต่พยายามอย่าดึงให้แผ่นพลาสติกตึงเกินไป เพราะจะไปปะทะกับแรงดันของน้ำ นอกจากนี้ ยังต้องระวังไม่ให้แผ่นพลาสติกเป็นรูด้วย

           จากการศึกษาพบว่าการบรรจุกระสอบทราย และการจัดวางกระสอบทรายวิธีนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้คันกั้นน้ำกระสอบทรายได้มาก เพราะคันกั้นน้ำจะไม่ล้มพังลงมาง่าย ๆ ถือเป็นข้อมูลดี ๆ สำหรับทุกบ้านที่มีแนวโน้มจะเผชิญกับอุทกภัย ลองจดจำแล้วนำไปใช้กันดูได้เลย


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
ag.ndsu.edu, ศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ
คิดอย่างไรกับกระทู้นี้ แชร์ความเห็นของคุณกันเลย