ปภ. เตือน 29 จังหวัด รับมือฝน-ลูกเห็บตก 12-15 ธ.ค.ปภ.เตือน 29 จว.ฝนฟ้าคะนอง ช่วง 12-15 ธ.ค.นี้ (ไอเอ็นเอ็น)

          ปภ. เตือน 29 จังหวัด ในภาคเหนือ-อีสาน-กลางตอนบน รับมือฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตก ในช่วง 12-15 ธันวาคม 2556


         
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยสภาพอากาศในช่วงวันที่ 11-16 ธันวาคมนี้ คลื่นกระแสลมตะวันตกจะเคลื่อนจากประเทศพม่าเข้ามาปกคลุมภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่ง อากาศจะเย็นลง อุณหภูมิลดลง 6-8 องศาเซลเซียส

         
ทาง ปภ. จึงได้ประสาน 29 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มหาสารคาม สกลนคร นครพนม มุกดาหาร กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี พิษณุโลก ตาก สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ ลำปาง เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน อุดรธานี เลย หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬ เชียงราย น่าน พะเยา และ แพร่ เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตก รวมถึงสภาพอากาศหนาวเย็น โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศ และเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด จัดชุดเคลื่อนที่เร็วและวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อม อีกทั้งจัดหาเครื่องนุ่งห่มกันหนาวแจกจ่ายผู้ประสบภัยหนาว เน้นคนชรา เด็กที่ไร้ผู้อุปการะ ผู้ที่มีฐานะยากจน ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสภาพอากาศหนาวเย็น

          นอกจากนี้ ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัย 29 จังหวัด ควรเตรียมการป้องกันอันตราย โดยตรวจสอบบ้านเรือนให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง ในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ให้หาที่หลบกำบังในบริเวณที่ปลอดภัย งดการใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดในที่โล่งแจ้ง สวมใส่เสื้อผ้าหนา ๆ สร้างความอบอุ่นให้กับร่างกาย ที่สำคัญไม่ควรดื่มสุราแก้หนาว เพราะหากเผลอหลับโดยไม่ห่มผ้าหรือสวมเสื้อผ้าให้ร่างกายอบอุ่นเพียงพอ อาจทำให้เสียชีวิตได้ รวมถึงเพิ่มความระมัดระวังในการขับรถผ่านเส้นทางที่มีหมอกลงจัด โดยเปิดไฟหน้ารถ หากหมอกลงจัดจนมองเห็นเส้นทางไม่ชัดเจน ควรจอดรถในบริเวณที่ปลอดภัย รอจนหมอกเบาบาง จึงค่อยขับรถไปต่อ  

          ทั้งนี้ สำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติ สามารถติดต่อแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

คิดอย่างไรกับกระทู้นี้ แชร์ความเห็นของคุณกันเลย